piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z GminSportSzkoły

Wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na kolejną edycję Lokalnego Animatora Sportu został zakwalifikowany przez Ministerstwo Sportu

 

W roku 2022, ponownie będą odbywać się na terenie Gminy Chorzele bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekracyjne dla dzieci i młodzieży. Tak, jak w ubiegłych latach, funkcję Lokalnego Animatora Sportu będzie pełnił Michał Zawojek, z którym burmistrz Beata Szczepankowska podpisała już stosowną Umowę.

Teraz pozostały ostatnie formalności na linii Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, a Ministerstwem Sportu i ruszamy ponownie z zajęciami, które cieszyły się dotychczas wielkim zainteresowaniem, a w okresie pandemii były szczególnie pożyteczne.

W ramach projektu Lokalny Animator Sportu będzie: animował czas wolny dzieciom i młodzieży w sposób aktywny w tygodniu i w weekendy, prowadził zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu, prowadził naukę i doskonalenie umiejętności gry w poszczególnych dyscyplinach, organizował gry i zabawy ruchowe.

Połowę kosztów projektu pokryje Ministerstwo Sportu, a drugą połowę Gmina Chorzele.

IP, UMiGCh