Wręczenie broni żołnierzom służby przygotowawczej

fot
W 2. Ośrodku Radioelektronicznym podczas cotygodniowej zbiórki odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom I turnusu Służby Przygotowawczej.

Elewi zapoznani zostali również z kadrą dowódczą Ośrodka. Z powodu nieobecności Dowódcy Ośrodka, który przebywa na zgrupowaniu poligonowym słowa do zebranych skierował zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Ośrodka – kmdr por. Arkadiusz Kurdybelski. Zwrócił on uwagę, że:
– Elewi, dzisiejszy dzień jest bez wątpienia dla was tym szczególnym. Przydzielona w dniu dzisiejszym broń od tej pory towarzyszyła wam będzie każdego kolejnego dnia szkolenia. Jest to wielka wartość i zobowiązanie, wobec Ojczyzny, społeczeństwa i was samych. Podczas kolejnego etapu szkolenia nauczycie się jak należycie o nią dbać i doskonale się posługiwać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed wami kolejne dni intensywnego szkolenia, dlatego zwracam się z apelem: dajcie poznać się z jak najlepszej strony, kierując się w codziennej służbie trzema najważniejszymi dla każdego żołnierza słowami jakimi są: Bóg, Honor i Ojczyzna. Życzę żołnierskiego szczęścia i wytrwałości w chwalebnej służbie naszej Ojczyźnie, tak byście wszyscy niebawem stanęli na tym samym placu wypowiadając dumnie słowa Roty Przysięgi Wojskowej.
Szkolenie ochotników w ramach Służby Przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w 2021 roku będzie realizowane w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w kilku turnusach. Powołanie do służby odbywa się na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się ochotnika, poprzez złożenie stosownego wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Ochotnicy w dniu rozpoczęcia szkolenia stają się żołnierzami czynnej służby wojskowej. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy: nie byli karani sądownie i dyscyplinarnie; posiadają obywatelstwo polskie; posiadają odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; ukończyli co najmniej osiemnaście lat i legitymują się wykształceniem adekwatnym do wymogów określonych w danym korpusie.

IP, AM
Fot. D. Bojarska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *