Wszyscy Święci i Dzień Zaduszny. W tym roku odeszli od nas…

px Kwatera Szarych Szeregow Cmentarz Wojskowy na Powazkach
Tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki będą wyglądały inaczej niż zwykle. Epidemia koronawirusa i związane z nią restrykcje spowodują, że na cmentarzach pojawi się mniej ludzi. My wspominamy mieszkańców powiatu przasnyskiego, którzy odeszli od nas w tym roku…

Ireneusz Goś, były wójt gminy Jednorożec i radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego PSL. Działał w zarządzie OSP w Jednorożcu. Był odznaczony m.in.:„Zasłużony Pracownik dla Rolnictwa” i „Zasłużony dla województwa ostrołęckiego”. Ponadto otrzymał odznaczenia: „Za zasługi dla kółek rolniczych” oraz Srebrny Krzyż „Za zasługi dla pożarnictwa”. Zmarł 8 czerwca 2020 roku.

Jan Smoleński był sołtysem Sołectwa Pierzchały przez 41 lat. Pomagał ludziom w wielu trudnych sprawach. Czasami naprawił sprzęt a innym razem pogodził zwaśnionych. Gdy było brak odwoził kobiety do porodu, a także towarzyszył w ostatniej drodze mieszkańców sołectwa. Zakończył swoją działalność na początku 2003 roku. Miał wtedy 74 lata. Uznał, że trzeba dać szansę młodym. Zmarł 23 czerwca 2020 roku.

Stanisława Halina Załęska wdowa po Tadeuszu Załęskim z Milewa-Gawarów, nauczycielu, poecie i społeczniku. Sześć lat temu została laureatką pierwszej nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego. Została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Krasnem. Stanisława Załęska zmarła 6 lipca 2020 roku.

st.ogn. w st.spocz. Romuald Zawadzki – służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 października 1972 roku i pełnił ją nieprzerwanie do 3 lutego 1994 roku. Odpowiadał odpowiednio za sprawy: kwatermistrzowskie, operacyjno-szkoleniowe, operacyjno-transportowe i techniczne.
darzony był dużym zaufaniem oraz szacunkiem zarówno u przełożonych jak i u podwładnych. Był strażakiem, na którym można było zawsze polegać. Jego spokój i opanowanie w trudnych sytuacjach wpływał pozytywnie na innych kolegów braci strażackiej. Zmarł 10 lipca 2020 roku.

ks. prałat Włodzimierz Kiliś – wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i 11 października 1953 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. W latach 1990-2002 był kapelanem sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu. Później zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Płocku.
W 2001 r. został odznaczony tytułem kanonika, a w 2011 r. został włączony do grona kanoników honorowych Kapituły Katedralnej Płockiej, zaś przed rokiem został odznaczony godnością kapelana Ojca Świętego.Zmarł 13 sierpnia 2020 roku.

Jan Józef Reclaf – do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa wstąpił w roku 1951, przyjął wówczas zakonne imię Jacek od Matki Bożej Różańcowej. Przez ponad pół wieku jako brat zakonny pełnił posługę ogrodnika, zakrystianina i kucharza w klasztorach w Rawie Mazowieckiej, Sadowiu k. Ostrowa Wielkopolskiego oraz w Przasnyszu, gdzie spędził ostatnie trzydzieści lat życia. Zmarł po długiej chorobie dnia 21 września 2020 roku.

 

IP, SZW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *