poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Kolejna sesja odbędzie się 22 lipca 2021 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie sprawozdań z Nadzorów Wodnych: w Przasnyszu, Pułtusku, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, Szczytnie i Ostrołęce.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 303/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 304/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz (Nr druku 305/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 306/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
(Nr druku 307/2021).
10. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie sesji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

IP, SPP, Fot. SPPS