niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Zagospodarowanie placu wiejskiego w Klewkach

W październiku 2021 roku w całości ukończono i odebrano od Wykonawcy zadanie pn. „i poprzez malowanie obiektów małej architektury, wykonanie zadaszenia i utwardzenie terenu przy stołach i ławkach”.

Zakres prac obejmował budowę ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej na utwardzonym terenie oraz pomalowane ławek i stołów. Całkowita wartość inwestycji, finansowana ze środków własnych Gminy Przasnysz to 25 647,00 zł.

IP, UGP, Fot. UGP