piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaGaleriaSzkoły

Zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu [GALERIA]

25 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Pan Dyrektor Andrzej Marek Radomski wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i czytelnictwie oraz udział w konkursach.

Uczniowie kończący Branżową Szkołę I Stopnia i Szkołę Przysposabiającą do Pracy otrzymali pamiątkowe dyplomy absolwenta. Pan Dyrektor wręczył rodzicom listy gratulacyjne. Starosta Powiatu Przasnyskiego Pan Krzysztof Bieńkowski przyznał nagrodę pieniężną absolwentowi klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia Piotrowi Lumie. Nie zabrakło też podziękowań dla Rady Rodziców za bardzo dobrą współpracę na rzecz dzieci i Ośrodka. Przedszkolaki oraz uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne podczas programu artystycznego, który wprowadził wszystkich w wakacyjny klimat. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor, Rada Pedagogiczna i społeczność uczniowska podziękowali Paniom: Jolancie Pawlak, Annie Rośleń i Sylwii Kostrzewie za wieloletnią pracę edukacyjno-wychowawczą w naszym Ośrodku. Pan Dyrektor życzył wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

IP, SOS-WP, Fot. D.Franusik, A. Ossowska, Z. Lomperta