środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaGaleriaSzkoły

Zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu [ZDJĘCIA]

 

24 czerwca 2022 roku Starosta Krzysztof Bieńkowski uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Przasnyski. Nie była to jednak wizyta kurtuazyjna, ponieważ Starosta, doceniając pilność i wytrwałość w dążeniu do celu jednej z absolwentek, która uzyskała świadectwo z czerwonym paskiem, wręczył jej nagrodę pieniężną.

Podczas uroczystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu, Dyrektor Placówki Andrzej Marek Radomski bardzo wiele czasu poświęcił na zrelacjonowanie tego, co działo się w szkole w minionym roku. A działo się wiele dobrego, ponieważ uczniowie placówki osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a ich liczba wzrasta, ponieważ szkoła nie tylko poszerza swoją ofertę i wzbogaca wyposażenie (szerokopasmowy internet i nowoczesne stanowiska komputerowe), ale cieszy się bardzo dobrą opinią. Przed trzema laty, kiedy Dyrektor obejmował swoją funkcję do SOSW uczęszczało nieco ponad 50 uczniów. W ostatnim roku szkolnym było ich już 84.
Andrzej Radomski zrelacjonował także programy i projekty edukacyjne, w których uczestniczyli uczniowie szkoły i wychowankowie punku przedszkolnego. Rozmaitych prorozwojowych inicjatyw było w roku szkolnym 2021/2022 bez mała kilkadziesiąt. Szkoła korzysta także z szeregu metod terapeutycznych, wśród nich można wymienić m.in. biofeedback, trening umiejętności społecznych – TUS, integrację sensoryczną, komunikację wspomagającą i alternatywną AAC, alpakoterapię, terapię ręki, logopedię, program naturalnej stymulacji neurosensorycznej Tomatis, rehabilitację i surdopedagogikę. W przyszłości oferta terapeutyczna wzbogaci się także o hippoterapię.
W SOSW istnieje możliwość objęcia niepełnosprawnego dziecka wszechstronnym programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju, obejmującym szereg metod pozwalających dzieciom na dobry start w nauczanie szkolne. W placówce istnieje również możliwość zorganizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Dyrektor Andrzej Radomski podziękował Staroście i całemu Zarządowi Powiatu za wspieranie placówki. Symbolem wdzięczności za pieczę nad szkołą były kwiaty wręczone Krzysztofowi Bieńkowskiemu przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
Starosta, podkreślając wkład włożony w naukę, ufundował nagrodę w wysokości 1.000 zł Małgorzacie Czaplickiej, która jest najlepszym absolwentem Branżowej Szkoły I Stopnia. Docenił również grono tegorocznych absolwentów tej szkoły, ponieważ wszyscy zakończyli edukację z pozytywnymi wynikami, zdali państwowy egzamin i zyskali unijny certyfikat, który potwierdza kompetencje i ułatwia podjęcie pracy we wszystkich krajach UE.

IP, SPP
Fot. SPP