piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminNa sygnale

Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 20 czerwca zakończyło się organizowane przez KP PSP w Przasnyszu „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Realizowane ono było w systemie weekendowych zjazdów oraz metodą nauki zdalnej w miesiącach maju i czerwcu. Wzięło w nim udział 40 druhów z terenu powiatu przasnyskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
– Ponadto strażacy uczestniczyli w szkoleniu (teście w komorze dymowej); znajdującej się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Test miał na celu przygotować oraz sprawdzić umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas) – mówi kpt. Piotr Kuligowski, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego w Przasnyszu.
20 czerwca br. komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 34 druhów oraz 3 druhny. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu życzy wszystkiego najlepszego nowo upieczonym strażakom oraz tylu powrotów co wyjazdów do akcji.

IP, KPP, PK, Fot. KP PSP