Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM
mar-bud www

Zarząd Powiatu dofinansuje inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne w 2021 roku

Ogłoszony w tym roku otwarty konkurs na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia, z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w obszarze edukacji publicznej w formie wsparcia został rozstrzygnięty.
Komisja Konkursowa oraz Zarząd Powiatu zgodnie wybrali najlepsze oferty sportowe, kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców naszego powiatu.
Jak corocznie, wsparcie otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Związek upowszechnia kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, uczy współzawodnictwa w duchu fair-play, podnosi poziom sprawności fizycznej i propaguje zdrowy styl życia. Wsparcie Powiatu Przasnyskiego w organizacji turniejów i imprez sportowych otrzymały również Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp”, który przygotował Kalendarz Imprez Rakietowych – JEDNOROŻEC 2021 oraz zadanie pod nazwą „Zabiegany Brzdąc III” Stowarzyszenia „Jednorożec robi co może”. Głównym założeniem projektu Stowarzyszenia „BadKurp” jest organizacja turniejów badmintonowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – rozgrywki będą toczyć się w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta, chłopców oraz kobiety i mężczyzn. Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może” urozmaica czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych, promuje zdrowy styl życia i zachęca do uprawiania różnych dyscyplin sportowych: biegów, pływania, nordic-walking, jazdy na rowerze i rolkach. „Zabiegany Brzdąc” to już 3 edycja zawodów sportowych dla dzieci w 5 przedziałach wiekowych. Przewidywane konkurencje to m.in. biegi, skoki w workach, rzut do celu.
Zarząd Powiatu postanowił wesprzeć także dwie oferty złożone przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu: „Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego” i „Współczesne spojrzenie na zmiany gospodarcze i kulturalne w Przasnyszu po 1989 roku” oraz Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – Legion, która będzie edukować i aktywizować społecznie mieszkańców powiatu przasnyskiego w zakresie Honorowego Krwiodawstwa. Konkurs „Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego” jest realizowany z myślą o młodzieży ze szkół podstawowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość ze służbą dla kraju w wojsku i policji. Inicjatywa ma za zadanie pobudzić patriotyzm u uczniów, zwiększyć świadomość historii powiatu przasnyskiego oraz rozwinąć ich zainteresowania w obszarze wiedzy wojskowej. Pomysł na realizację projektu pod tytułem „Współczesne spojrzenie na zmiany gospodarcze i kulturalne w Przasnyszu po 1989 roku” powstał w wyniku analizy Raportu z badania planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży uczącej się w Przasnyszu. Udział w projekcie ma za zadanie zainspirować młodzież z Przasnysza i powiatu przasnyskiego do pozostania w miejscu zamieszkania i pracy dla rozwoju swojego regionu. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – Legion planuje organizować akcje krwiodawstwa z elementami edukacyjno-informacyjnymi. Głównymi adresatami będą czynni i potencjalni krwiodawcy w wieku 18 – 65 lat, uczniowie z przasnyskich szkół ponadpodstawowych oraz pozostali mieszkańcy, którzy do tej pory jeszcze nie rozważali honorowego oddawania krwi. Działania Fundacji z pewnością przysłużą się zwiększeniu wiedzy i świadomości mieszkańców Powiatu Przasnyskiego z zakresu krwiodawstwa i jego znaczenia dla życia i zdrowia ludzkiego.
Zarząd Powiatu Przasnyskiego zauważył również aktywność stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Chorzel i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. TPCh uzyskało wsparcie finansowe dla zadania „Budowa turystycznej platformy internetowej promującej walory północnej części powiatu przasnyskiego”. Natomiast TPZP przy wsparciu Powiatu Przasnyskiego przygotowuje zadanie „Aktywizator seniora”. Towarzystwo Przyjaciół Chorzel przedstawiło ambitną propozycję. Internetowe narzędzie będzie miało za zadanie przybliżyć walory turystyczne malowniczego pogranicza Mazowsza oraz Warmii i Mazur tym, którzy nie będą w stanie odwiedzić go osobiście. W ramach tej platformy zostanie stworzona strona internetowa zawierająca opisy (tekstowe i audio, później również wideo) promujące wędrówkę turystyczną (pieszą i rowerową) po północnych terenach powiatu przasnyskiego. „Aktywizator seniora” to oferta skierowana do seniorów z miasta i okolic Przasnysza. Seniorzy to osoby, które na ogół zakończyły już pracę zawodową i przebywają na emeryturze. Często doskwiera im samotność, zamykają się w sobie, niechętnie korzystają z ofert lokalnych instytucji – izolują się od społeczeństwa. Sytuację pogarsza pandemia, która wywołuje lęk przed chorobą i odosobnieniem. Dlatego TPZP w porozumieniu z Kołem Uniwersytetu Trzeciego Wieku planuje przeprowadzić szereg spotkań ze specjalistą z dziedziny psychologii, który pomoże wielu osobom uwierzyć w siebie i stać się aktywnym. Uczestnicy nabędą pewności siebie, nabędą zdolności odmawiania i wykorzystywania wolnego czasu w satysfakcjonujący sposób.
Wsparcie otrzymali też: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała, Ochotnicza Straż Pożarna w Wężewie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy planuje zorganizować Powiatowy przegląd Kół Gospodyń Wiejskich, a w jego ramach przewidziany jest konkurs polegający na przedstawieniu tradycyjnej scenki obyczajowej, pieśni ludowej (legendy lub krótkiej historii miejscowości) oraz zaprezentowanie regionalnej potrawy. Koła Gospodyń mają wielopokoleniową tradycję, były głównymi animatorkami życia kulturalnego na wsi oraz ostojami tradycji i podtrzymywania więzi lokalnych. Wydarzenie jakim jest przegląd Kół Gospodyń będzie okazją do międzypokoleniowej integracji i aktywizacji mieszkańców powiatu. Z kolei działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagra dla mieszkańców powiatu przasnyskiego Koncert Patriotyczny. W związku z setną rocznicą funkcjonowania jednostki, OSP w Wężewie przygotowuje folder zawierający opisy i fotografie z jej działalności na przestrzeni wieku. Wydanie folderu przedstawiającego wydarzenia i ludzi ściśle związanych z gminą Krasne i Powiatem Przasnyskim to wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności. Inicjatywa OSP Wężewo przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycznej o regionie i o naszych przodkach. Kolejne przedsięwzięcie to „Zaczarowany świat tradycji” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu skierowane głównie do seniorów. Ma ono na celu edukację kulturową, upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji naszego regionu. Takie inicjatywy są szczególnie cenne, przywracając starsze osoby do aktywności (często osłabionej przejściem na emeryturę) przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.
IP, SPP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Reklama

juniak www2
juniak www2