Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

REKLAMA

Zarząd Województwa Mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania

Podczas  posiedzenia sejmiku województwa mazowieckiego, radni udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. – Rok 2020 nie należał do najłatwiejszych. Pandemia przyniosła ze sobą dużą niepewność i obawę czy zdołamy zrealizować zamierzone cele i inwestycje. Na szczęście mimo ciężkiego początku udało się. W imieniu swoim i wszystkich członków zarządu dziękuję za zaufanie – podziękował podczas sesji absolutoryjnej marszałek Adam Struzik.

Wynikiem 26 do 24 zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa mazowieckiego za 2020 r. Starania zarządu docenili radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Radny Niezrzeszony. Przeciw głosowali radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Rok 2020 pod znakiem pandemii
Jak co roku wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa mazowieckiego budzi największe emocje wśród radnych województwa. To doskonały moment do podsumowania tego, co udało się zrobić, ale także wskazanie dalszych kierunków rozwoju. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, rok 2020 nie należał do łatwych – Praktycznie od marca wszystkie siły skierowane były na walkę z COVID-19. Nie odstąpiliśmy jednak ani od realizacji naszych autorskich programów wsparcia, ani zadań związanych chociażby z poprawą jakości dróg na Mazowszu. Warto również wspomnieć o realizowanym przez nas projekcie unijnym, którego wartość dziś to ponad 360 mln zł. To właśnie dzięki niemu szpitale na Mazowszu otrzymywały i wciąż otrzymują niezbędne wsparcie w postaci środków ochrony indywidualnej czy specjalistycznego sprzętu. Myślę, że jako samorząd województwa zdaliśmy egzamin z pomocniczości. Nasze decyzje w obliczu pandemii były, można powiedzieć, natychmiastowe – dodał marszałek.

Mazowsze gotowe do nowej perspektywy unijnej
Jak dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rok 2020 r. to również czas intensywnego przygotowywania się i rozmów na temat przyszłej perspektywy finansowej. – Unia Europejska po raz pierwszy patrzy na nasz region jako na dwie jednostki statystyczne. To rozwiązanie przynosi efekty. Po raz pierwszy Mazowsze Regionalne zostanie włączone do programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jako region słabiej rozwinięty będzie także mógł liczyć na spore środki w ramach polityki spójności – ponad 1,5 mld euro, co razem z 400 mln euro z programu Polska Wschodnia da wsparcie dla tego regionu porównywalne z tym w ramach obecnej perspektywy – podsumowuje wicemarszałek.

Proinwestycyjny budżet
Budżet województwa mazowieckiego w ciągu ostatnich kilu lat jest mocno proinwestycyjny. Tylko w ubiegłym roku pula przeznaczona w nim na inwestycje to ponad 755 mln zł. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, praktycznie jedną trzecią wydatków przeznaczamy właśnie na inwestycje drogowe, w ochronie zdrowia, instytucjach kultury czy oświatowych. – Od kilku lat nasza sytuacja finansowa utrzymuje się na tym samym poziomie. Jest przede wszystkim stabilna, dzięki czemu poza zadaniami własnymi, możemy przeznaczać spore środki na wsparcie samorządów lokalnych. Nasze programy od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Co roku dochodzą do nich nowe. To wynik naszej pracy w terenie, naszych spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i z mieszkańcami – dodaje wicemarszałek.

W ubiegłym roku na inwestycje w służbie zdrowia władze Mazowsza przeznaczyły ponad 314 mln zł, na inwestycje drogowe – 248 mln zł, a na inwestycje w kulturze – 74 mln zł.

3,5-miliardowy budżet
W 2020 r. dochody województwa wyniosły ponad 3,5 mld zł, z czego blisko 2,8 mld zł stanowiły dochody podatkowe (CIT – ponad 2,4 mld zł i PIT – ponad 380 mln zł). Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 206 mln zł. Kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła ponad 945 mln zł.

W 2020 r. wydatki województwa wyniosły ponad 3,3 mld zł. Największą pulę środków – ponad 755 mln zł stanowiły wydatki na inwestycje oraz janosikowe – 593 mln zł. W ubiegłym roku na modernizację i budowę dróg wojewódzkich władze regionu przeznaczyły ponad 248 mln zł. Najwyższą pozycją w ramach budżetu inwestycyjnego było zdrowie. – Na modernizację i doposażenie naszych placówek medycznych przeznaczyliśmy ponad 314 mln zł. Stabilna sytuacja regionu pozwoliła na zrealizowanie wielu ważnych i potrzebnych inwestycji w mazowieckich szpitalach. W Ostrołęce i w Radomiu udało się utworzyć ośrodki udarowe, dla naszego szpitala w Siedlcach zakupiliśmy nowoczesny asystor neurochirurgiczny, a dla placówki w Międzylesiu robot da Vinci Xi. Oczywiście stale doposażamy wszystkie nasze placówki, udało się także przeprowadzić szereg remontów i modernizacji. Oczywiście w dobie pandemii musieliśmy działać szybko i zdecydowanie. Dlatego jako pierwszy region w kraju już w marcu uruchomiliśmy fundusze unijne na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu specjalistycznego dla ponad 70 mazowieckich placówek – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

130 mln zł na programy wsparcia
W 2020 r. samorząd województwa kontynuował, wsparcie dla działkowców, sołectw, OSP, dofinansował także inwestycje sportowe, w ochronie powietrza, renowację zabytków, remonty strażnic oraz modernizacje i budowę dróg gminnych czy placówek kulturalnych i edukacyjnych. – W ubiegłym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy ponad 130 mln zł. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną część dotychczasowych programów została dostosowana do panującej rzeczywistości. I tak zamiast doposażać pracownie przeznaczyliśmy środki na zakup sprzętu do nauczania zdalnego, a w miejscu dotychczasowego wsparcia na doposażenie OSP, przeznaczyliśmy środki na zakup środków ochrony osobistej. W ubiegłym roku programy wsparcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. To nasza odpowiedź na głosy płynące od samorządowców i mieszkańców, którzy dostrzegają, że dzięki naszej pomocy można zrealizować wiele pomysłów i przedsięwzięć – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Przykładowe inwestycje realizowane na terenie subregionu ciechanowskiego
Wśród inwestycji 2020 r. wymienić można:

dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – całkowita wartość inwestycji to 5,9 mln zł, w tym 5,8 mln zł stanowią środki województwa;
modernizację i doposażenie oddziałów szpitalnych – SSW w Ciechanowie. Wartość zadania 15,5 mln zł, w tym 15,3 mln zł z budżetu województwa;
dostosowanie obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wartość zadania 199 tys. zł, w tym 197 tys. zł z budżetu województwa;
zakup mikroskopu spekularnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Wartość zadania 64,4 tys. zł, w tym 63,8 tys. zł stanowią środki województwa;
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – środki wydatkowane w 2020 r. to 4,5 mln zł;
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin-Grudusk-Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 – środki wydatkowane w 2020 r. to 2,8 mln zł.

IP, MM, RWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Slider