Zmiana sołtysa w sołectwie Zdziwój Stary

sołtys
Ogromnie dziękujemy Józefowi Sylwestrzakowi za 26 lat wspaniałej pracy i witamy sołtys Marzannę Mrozińską. Po 26 latach wzorowej działalności na stanowisku sołtysa sołectwa Zdziwój Stary, rezygnację z powodów osobistych złożył Józef Sylwestrzak.

Podczas wyborów, 10 lipca za wieloletni trud pracy, zaangażowanie, wrażliwość, otwartość na potrzeby innych oraz współpracę na rzecz Miasta i Gminy Chorzele ustępującemu sołtysowi podziękowała burmistrz Beata Szczepankowska. Pan Józef Sylwestrzak otrzymał z rąk burmistrz kwiaty, moc serdecznych słów oraz najwyższe samorządowe wyróżnienie Miasta i Gminy – PRO-Chorzele. Pan Józef również podziękował za bardzo dobrą współpracę i wręczył burmistrz bukiet kwiatów. Jednocześnie, mieszkańcy sołectwa jednogłośnie wybrali nową sołtys – Marzannę Mrozińską.Gratulacje nowej sołtys złożyła burmistrz Beata Szczepankowska, witając Panią Marzannę wśród sołtysów oraz życząc owocnej współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Po wyborach, w bardzo dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia burmistrz rozmawiała z mieszkańcami na interesujące ich tematy.

Panu Józefowi jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy wzorowej pracy na rzecz mieszkańców, a Panią Marzannę serdecznie witamy w gronie sołtysów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *